Çertifikuar me ISO 9001:2015

XOEN, një kompani lider në prodhimin e CNC, së fundmi ka arritur certifikimin sipas standardit prestigjioz ISO 9001:2015, një moment historik i rëndësishëm që nënvizon përkushtimin e kompanisë për cilësinë dhe përsosmërinë operacionale. Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) 9001:2015 është një sistem i njohur globalisht i menaxhimit të cilësisë që vendos standarde rigoroze për organizatat për të siguruar që ato të përmbushin dhe tejkalojnë vazhdimisht pritshmëritë e klientëve. Me marrjen e këtij certifikimi, XOEN ka demonstruar përkushtimin e saj për zbatimin e proceseve të fuqishme të menaxhimit të cilësisë në të gjithë operacionet e saj prodhuese, nga projektimi dhe prodhimi deri te shërbimi ndaj klientit.

Ky certifikim jo vetëm që thekson përkushtimin e XOEN për të ofruar produkte me cilësi të lartë, por gjithashtu nënkupton respektimin e tij ndaj praktikave më të mira të njohura ndërkombëtarisht në menaxhimin e cilësisë. Certifikimi ISO 9001:2015 është një dëshmi e përpjekjeve të vazhdueshme të XOEN për të rritur kënaqësinë e klientit, për të përmirësuar proceset e brendshme dhe për të nxitur një kulturë të përmirësimit të vazhdueshëm. Ndërsa XOEN vazhdon të zgjerojë gjurmën e saj në industrinë e prodhimit CNC, certifikimi ISO shërben si një shenjë dallimi, duke siguruar klientët dhe partnerët njësoj se kompania është e përkushtuar për të ruajtur standardet më të larta të cilësisë në çdo aspekt të biznesit të saj.

Jeni duke kërkuar për pjesë
CNC të precizionit të lartë?

sqAlbanian